EMOCIONS X MINUT
 

PROPOSTA PER A ESCOLES DE PRIMÀRIA
Referència: crèdit audiovisual/taller pilot fet al CEIPM Patronat Domènech


Vídeo del Taller Pilot fet a l'escola Patronat Domènech de Barcelona


1
L’activitat va dirigida a nois i noies de 5è i 6è de primària i consisteix en la creació d’una pel·lícula d’un minut on s’expressi una emoció o un sentiment.

L’hem posada en pràctica durant el curs escolar 2005/2006 al CEIP Patronat Domènech de Barcelona, fet que ens ha ajudat a precisar continguts, durada i eines necessàries per a poder donar el millor resultat.

La mestra Lilian Pérez Riera ha tirat endavant el crèdit amb la col·laboració de les comunicadores Montserrat Pujantell i Marisol Soto. S'han produït 13 pel·lícules d'un minut durant dos trimestres i les emocions treballades han estat l'amor, la por, la estimació i la tristesa.

L’experiència d’aquest primer taller ha estat molt enriquidora. Hem pogut observar (amb il·lusió!) com el darrer dia, amb el passi d’un anunci de TV, els nois i noies eren capaços d’observar el muntatge (contaven els plans!) i captar el mecanisme bàsic de transmissió d’emocions.

2
Un dels objectius fonamentals del crèdit és l’aprenentatge de la gramàtica pròpia del llenguatge audiovisual (AV), tant present a la nostra quotidianitat (i més encara a la seva!) per tal de donar-los-hi la possibilitat de conèixer aquesta eina des de ben petits/tes, ajudant-los a desenvolupar la seva creativitat i, al mateix temps, a ésser crítics amb els productes que els hi arriben a través de la TV, la xarxa, etc.

A banda d’aquest aprenentatge, el taller es proposa el treball amb les emocions, material bàsic que l’alumnat haurà d’aprendre a transformar i a adaptar, per dir-ho d’alguna manera, perquè sigui comprensible pels altres, perquè sigui comunicable.

Es treballa a partir de conceptes lligats amb les emocions, com ara la por, l’amor, l’alegria, la tristesa, l’espera, el futur, el desig, els conflictes, el que m’agrada, el que no suporto... o el que cada escola consideri oportú, per exemple, si es vol fer coincidir amb algun tema global on hi ha més alumnat implicat, per treballar un conflicte, per a estimular la consciència social, etc.

És important que l’alumnat treballi sobre la seva pròpia experiència, cosa que facilita un millor resultat en una primera aproximació a l’AV. Si es te alguna cosa a dir, la voluntat d’expressar una idea, normalment apareix el desig a buscar la manera de fer-ho!

3
A partir dels conceptes escollits, l’alumnat aprèn a desenvolupar i aplicar la seva imaginació a les exigències de la gramàtica AV i de la durada del clip. És molt important aprendre que tot allò que es vol dir s’ha de reduir a un minut de durada, fet que resulta molt interessant com a treball de síntesi.

El taller està pensat per a que l’alumnat treballi com ho faria un professional del mitjà, seguint tots els passos que ell seguiria, amb l’objectiu de fer-los-hi conèixer la realitat laboral i no tant sols una cosa adaptada per la seva edat.

4
Suggerim que cada taller tingui una durada d’uns quatre mesos i mig, repartit en 18 sessions de 1h 30min i el poden fer dues persones amb formació en llenguatge audiovisual. Però la idea és que la persona tutora del curs treballi conjuntament amb aquestes dues persones i entre totes adaptin el taller Emocions x Minut al projecte educatiu global del centre. A l’escola Patronat Domènech s’ha treballat amb la mestra Lilian Pérez i ha funcionat molt bé.

El grup estaria format per unes 12 criatures, per a poder treballar en bones condicions. Es formen parelles i cada una fa una pel·lícula sobre un dels conceptes/emocions que s'han proposat. Així, cada quatre mesos i mig, es produeixen 6 pel·lícules.

Per fer això caldria:
- 6 ordinadors amb programa d’edició instalat (Studio 8, per exemple)
- disc extern de 80 Gb
- dues càmeres fotogràfiques digitals
- dues càmeres miniDv per gravar
- trípode, auriculars i microfonia

Cada pel·lícula està dirigida per una criatura qui te una o un ajudant de direcció, que pot suggerir, opinar... però l’última paraula és sempre del director o directora. També hi ha la possibilitat que aquesta parella de treball signi com a co-directors o co-directores segons sigui la evolució del procés d’autoria.

Durant el curs escolar es poden fer dos tallers. El primer s’inicia a l’octubre i s’acaba a mitjans de febrer i el segon és de febrer a principis de juny.

Les criatures aprenen entre d’altres:
- què és una Sinopsi
- què és un Guió
- què és un Storyboard
- què és una Escena/seqüència
- què és un pla i els diferents tipus
- el funcionament de la càmera de vídeo
- el funcionament del programa d’editatge
- a messurar el temps, en aquest aprenen el que poden comunicar en un minut
- la representació d’una emoció a través del llenguatge AV

Les sessions combinen explicacions teòriques i exercicis pràctics, visionats d’obres audiovisuals curtes, debats sobre la emoció a representar, exercicis sobre el que es pot fer i dir durant un minut, confecció dels storyboard i gravació i muntatge de cada pel·lícula, visionats i avaluacions col·lectives sobre els video-minuts creats.


Juny de 2006

 
Tornar