EMOCIONS X MINUT

Cada participant grava i monta un vídeo d'un minut on expressa una emoció o un sentiment.
 
 
EL PROCÉS
El procés de producció del vídeo-minut va acompanyat d'exercicis per a conèixer els tipus de pla, els moviments de càmera i les tècniques bàsiques de gravació i edició.

També s'analitzen diverses peces audiovisuals i es reflexiona sobre la relació entre les emocions, les imatges i la presa de decisions.


 
 
UN ARTICLE
"Educar la mirada y la escritura audiovisual", article publicat a la revista Comunicar que reflexiona sobre la nostre experiència amb el taller Emocions X Minut.
Descarregar


 
 

DETALLS TÈCNICS
Títol:
Dirigit a:
Durades possibles:

Dirigeix el taller:
Coodinació i gestió:


EMOCIONS X MINUT
Infants, joves i adults
18 sessions d'una hora i mitja (centres escolars)
20 sessions de tres hores (centres culturals i de lleure)
Marisol Soto
Associació Cultural Banda Visual

 

VOLEU FER UN TALLER?
Podem adaptar EMOCIONS X MINUT a circumstàncies i edats diverses. Hem treballat amb infants de 10-12 anys i amb joves de 14-25 anys. No dubteu en posar-vos en contacte. Estudiarem plegats el context i les necessitats.

info@bandavisual.org
+34 932198915


 

TALLERS REALITZATS

 

 
 
Tornar